2021 TYT-AYT DEĞERLENDİRMELERİ

Matematik

Matematik TYT alışılmis Tyt standardının biraz dışında zorlukta hazırlanmış. Ama sınavdan sonra klasik ‘yapan yapıyor ‘ cümlesi kullanıldı. Konuları, kavramları içselleştirmiş ve gerektiği kadar pratik yapmış özellikle de buna erken yıllarda başlamış öğrenciler avantajlı durumdaydı. Geometri bölümü görsel ağırlıklı belirleyici yorumlama sorularindan oluşturulmuştu.

Matematik AYT bölümünde bilgi ve yorum ağırlıklıydı. Özelikle 4-5 soru gerçekten konuyu özümsemiş öğrencilerin yapabileceği belirleyici sorulardır. Burada sadece formülü ya da kuralı ezberlemenin yeterli olmadığı mümkünse ispatının bilinmesi gerektiği bir kez daha anlaşıldı.
Geometri kısmı ise analitik ağırlıklı okuduğunu anlama ve geometrik olarak yorumlama ağırlıklı sorulardan oluşmuş ayt de şekilden çok yorum yeteneği yine ön planda tutulmuş.

KİMYA

Temel kimya bilgilerinin yeterli olacağını gösteren yeni bir TYT ile karşılaştık. Kimya sorularını basite indirgeyenler yanılıyor. Bilgi olmadan yorum yapılamayacağının en somut şahidi bu sorular. 12 ve mezunlara önerim; kimyaya birazcık ilgi gösterirseniz fullemeniz garanti. Matematiğe ayırdığınız zamanın yüzde biri yeter ? AYT sorularındaki matematiksel işlemlerin azlığı soruların kalitesini düşürmez, çalışmadan yapılabileceğini göstermez. Aksine konunun temel kavramlarına ve yaklaşım biçimine hâkim olmadan istenen verimin elde edilemeyeceğini gösterir. TYT için de AYT için de öncelikli hedefin konuların temel kavramlarına hâkim olmak şeklinde kararlaştırılmış olması gerekiyor. Unutmayalım ki yorumun gücü, bilgi birikimimizle doğru orantılıdır. Yol yürüdükçe, konular çalıştıkça azalır. Kolaylıklar diliyorum.

 Değerli Öğrenciler, kimya konularının öğrenilmesi sınava yönelik çok sayıda soru çözümüyle mümkündür. Sınav kazanmak sürprizlere değil deneyimlere bağlıdır. Bu yüzden Tammat Origami Kimya kitabını tavsiye ediyorum. Müfredat konularından sorular çözün ve netlerinizi katlayın.

TÜRKÇE – EDEBİYAT

Geçmiş sınavlarda olduğu gibi sorular “okuduğunu anlama ve yorumlama” ağırlıklı gelmiş, bununla birlikte metin oluşturma, anlatım biçimleri, dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden de sorular sorulmuştur. Bu sorular içinde dil bilgisi (gramer) sorularında önemli sayıda düşüş olmuştur. (Soru sayısı beş altıdan ikiye düşmüştür.) Bu sayı beklenenin altındadır.

  1. Öncelikle “dil bilgisi, ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri” ile “anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları” ve “paragrafın yapısı” ile sorularda biçimsel herhangi farklılık yoktur.
  2. Okuduğunu anlama ve yorumlama (parçada anlam) sorularının genelinde biçimsel bir farklılık yoktur. Çok az soruda bulunan bu biçimsel değişiklik, sınava hazırlıkta bir yöntem değişikliğini gerekli kılmamaktadır.

Bu gerçekten hareketle TYT Türkçe sınavına hazırlanan bir öğrenci,

  1. Dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine eksiksiz çalışmalıdır. Gramer dediğimiz dil bilgisi sorularının, sayı azlığına rağmen programın bütününü kapsadığı unutmamalıdır. Dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile anlatım biçimleri sorularında YANLIŞ YAPMA LÜKSÜ olmadığını aklından çıkarmamalıdır.
  2. “Paragrafta yapı” başlığı altında verdiğimiz paragraf oluşturma soruları için sürekli ve bol miktarda örnek soru çözerek beceri kazanmalıdır. Cümleler arasında ilişkiyi nasıl kuracağını ancak bu şekilde beceri hâline getirebilir.
  3. “Parçada” anlam dediğimiz okuduğunu anlama ve yorumlamada temel bazı bilgileri aldıktan sonra sürekli örnek sorular çözerek bu soruları çözme becerisini geliştirmelidir. Unutmamalıdır ki bu tür soruları doğru çözme, çözmede başarılı olma “SONUÇ DEĞİL SÜREÇTİR”

TYT netlerini artırmak isteyen her öğrenci her gün, sürekli paragraf sorusu bulmalı ve çözmelidir.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı soruları bilgi ağırlıklıydı ve ayrıntılıydı. Öğrenciler, soruların gelebileceği her türlü ayrıntıya çalışmalılar. Bu da gelmez.” düşüncesinden sıyrılmalılar.

FİZİK

TYT fizik sorularının 6 tanesi orta zorlukta, 1 tanesi ayırt edici düzeyde gelmiştir. 6 soru temel bilgilerle çözülebilecek sorulardan oluşmuştur. AYT fizik soruları zor denebilecek düzeydeydi. Sorular yeni nesil soru tarzları kapsamında deneysel olayların sorgulanması üzerine kurgulanmış, ayırt ediciliği yüksek bir sınav yapılmıştır. Atom modelleri, modern fizik gibi beklenen konularda alışılmışın dışında özgün sorular yer almış, bazı sorulara öğrencileri şaşırtmak amacıyla çeldirici seçenekler eklenmiştir. Biz TYT ve AYT kitaplarımızı her koşulda işlerliğini muhafaza edecek biçimde oluşturduğumuz için yukarıda TYT – AYT incelenmesi şeklinde belirtilen durumda da işlerliğini sonuna kadar korumuş ve koruyacaktır.

BİYOLOJİ

2021 YKS sınavında biyoloji soruları incelendiğinde TYT – AYT uygulaması başladığından beri en kolay sınavdı, diyebilirim. Sorular genelde kavrama düzeyinde ve öğrencileri çok fazla zorlamayacak şekildeydi. Tavsiyem mutlaka MEB kitabı temel alınarak çalışılmalı, temel ve orta düzeyde bilgi sahibi olunması yeterli. Piyasadaki çok zor sorulardan oluşan soru bankalarının çok da gerekli olmadığını gördük. Origami Serisi’ndeki tekrar testlerinde bulunan sorular kıvamında bir sınavdı. Öğrencilerimize tavsiyem, konuyu %60-70 oranında öğrenip minimum 2-3 soru bankası ile konuları pekiştirmek olacaktır. 

TARİH

TYT tarih soruları kavram ve alan bilgisini doğru yorumlamaya dayalı orta düzey zorlukta sorulardan oluşmaktadır. ATY tarih sorularında ise önceki yıllara göre bilgi sorularının ağırlıkta olduğu; kavram bilgisini, dönem özelliklerini, sebep-sonuç ilişkisini bilmeyi gerektiren ve bilgiyi doğru yorumlamaya dayalı soruların olduğu görülmektedir. 9 ve 12. sınıf konularından daha çok soru gelmiştir ve yine sınavın belirleyicisi olan sorular bu sınıfların konularından gelmiştir. Zorluk derecesi önceki yıllara göre daha fazla olan ancak düzenli ve planlı çalışan her öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşmaktadır.

COĞRAFYA

Önceki TYT ve AYT’lerle benzerlik gösteren ve hep üzerinde durduğumuz haritalı sorular yine bu YKS için de geçerli olmuş. TYT’de beş sorudan iki tanesinde dünya haritası konulmuş. Önceki TYT’lerden farklı olarak nüfus konusu sorulmayıp Dünya’nın şekli ve hareketleri sorusuna yer verilmiş. Farklı soru formatı kullanılmamış olup konu dağılımı diğerlerinden farklılık göstermiştir.

Dolayısıyla öğrencilerimizin hep sorduğu ”Hocam nelere çalışalım?” Sorusu için öncelikle her konu için harita bilgisini öğrenmek durumundayız. Belli bir konunun ağırlığı olmayıp her konunun bilinmesi ve Origami TYT – AYT soru bankasının bitirilmesi soruların çözümünde kolaylık sağlayacaktır.

Diğer Yazılar

2021 TYT-AYT DEĞERLENDİRMELERİ

Matematik Matematik TYT alışılmis Tyt standardının biraz dışında zorlukta hazırlanmış. Ama sınavdan sonra klasik ‘yapan yapıyor...

Paragraf Soruları Çözme Teknikleri

Paragraf sorularını çözerken günlük yaşantımızda okumanın önemini bir kere daha hatırlıyoruz. Kelime haznemizin zenginliği en önemli...